Bir olalım, iri olalım, diri olalım.  Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli